Κάντε τώρα αίτηση για να εργαστείτε στο εστιατόριο Savvas Grill στη Πέγεια

Συμπληρώστε την αίτηση. Κανένα από τα πεδία δέν είναι υποχρεωτικό αλλά παρακαλώ δώστε μας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Ευχαριστώ!

Αίτηση για εργασία στο εστιατόριο Savvas Grill στη Πέγεια, Πάφο